OMEGA C+M spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06902-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Chrást u Plzně, v ulici U Stadionu, u nemovitosti č. p. 407, výkopové práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace  o účastníkovi řízení:

Společnost OMEGA C+M spol. s r.o., se sídlem Domažlická 1123/194, Skvrňany, 318 00 Plzeň, IČO: 47718056

Datum nabytí právní moci: 25. 7. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon