OKTAN PLUS s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 03588-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 8 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320808236, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 vyúčtoval odběratelům tepelné energie dodávku tepelné energie doklady o vyúčtování v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320808236, tj. jako dodavatel tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 neměřil odběratelům tepelné energie dodávku tepelné energie, když neměl ve výměníkové stanici na adrese Rovná 234, Příbram V, z jejíž větve dodával tepelnou energii uvedeným odběratelům osazeno měřicí zařízení za účelem zjištění množství tepelné energie pro přípravu teplé vody a tuto hodnotu stanovoval pouze rozdílem hodnot zjištěných z měřicího zařízení, které měří celkové množství dodané tepelné energie a z měřicího zařízení které měří množství tepelné energie pro vytápění.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost OKTAN PLUS s.r.o. se sídlem Poštovní ulice 6, 261 01 Příbram V - Zdaboř, IČO: 27658686

Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon