Okna Macek a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 02710-11/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČO: 26906724

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 800 KB

Obsah

Sdílejte