Nabídka zaměstnání

Energetický regulační úřad hledá pro pracoviště v Praze kandidáta/kandidátku na pozici odborný rada v Oddělení regulace cen v elektroenergetice.

Zbývající čas do uzavření příjmu přihlášek

Posuzovány budou žádosti doručené ve lhůtě do 30.05.2023.