Obnovitelné zdroje s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 06970-18/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o  podporovaných zdrojích energie, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 7 odst. 5 zákona o  podporovaných zdrojích energie nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly.

Informace o účastníkovi řízení:

Obnovitelné zdroje s.r.o., se sídlem Plzeň – Lobzy, Petřínská 1072/2, 326 00 Plzeň, IČO: 26366436

Datum nabytí právní moci: 11. 2. 2020

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon