OBEC VELICHOVKY - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08805-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. října 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velichovky, okres Náchod, v části obce Hustířany, u budovy č. p. 42, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlakého plynovodu 1PE DN 50) činnost, spočívající v provádění zemních prácí pomocí bagru za účelem opravy uzávěru vody vodovodní přípojky, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození shora uvedeného energetického zařízení, tj. středotlakého plynovodu 1PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost OBEC VELICHOVKY, se sídlem 552 11 Velichovky, Na zátiší 1, IČO: 00273155

Datum nabytí právní moci: 28. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 303.22 KB

Obsah

Sdílejte