Obec Studnice - rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat stavby a podobná zařízení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03026-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v ochranném pásmu zařízení nadzemního vedení elektrizační soustavy umístil kovový kontejner na komunální odpad, bez souhlasu vlastníka tohoto energetického zařízení, čímž došlo k porušení zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, dle kterého je v ochranném pásmu nadzemního vedení výrobny elektřiny a elektrické stanice zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

Informace o účastníkovi řízení:

Obec Studnice, se sídlem Studnice č. p. 1, 549 98 Studnice, IČO: 00273082

Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 335.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon