Obec Šelešovice – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11430-5/2017-ERU

Obviněná se uznává vinnou z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 4 písm. b) energetického zákona prováděla dne 7. listopadu 2016 v obci Šelešovice, v ochranném pásmu středotlakého plynovodu bez písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, přípravné zemní práce pro realizaci prodloužení vodovodního řadu spočívající v hloubení startovací jámy, a tedy prováděla v ochranném pásmu plynárenského zařízení tuto činnost, aniž by jí právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu udělila písemný souhlas se zemními pracemi v ochranném pásmu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Obec Šelešovice, se sídlem Šelešovice 93, 767 01 Šelešovice, IČO: 70890587

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 849.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon