Obec Račice - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 04340-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. července 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Račice (okres Třebíč), u nemovitosti č. p. 31 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková a dešťová kanalizace v obci Račice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Obec Račice, se sídlem 67555 Račice 5, IČO: 00378526

Datum nabytí právní moci: 21. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 567.69 KB

Obsah

Sdílejte