Obec Palkovice - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02527-15/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení dal pokyn obsluze strojního mechanismu, aby prováděla terénní úpravy související s prohlubováním příkopu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Obec Palkovice, se sídlem 739 41, Palkovice 619, IČO: 00297054

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.01 MB

Obsah

Sdílejte