Obec Komárno – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10931-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne
1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Komárno, u nemovitosti
č. p. 49 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Zateplení budovy obecního úřadu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Obec Komárno, se sídlem 49, 768 71 Komárno, IČ 00287326

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 331.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon