Obec Jalubí – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 12261-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. června 2016 v obci Jalubí naproti nemovitosti č. p. 14 v souvislosti s prováděním dodatečných prací v rámci reklamace stavby „Oprava místní komunikace Za potokem" pomocí ručního nástroje (krumpáč) zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Obec Jalubí, se sídlem 687 05 Jalubí 135, IČO: 00290980

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 347.4 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon