Obec Bouzov – rozhodnutí k neoznámení změny rozhodnutí o udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu

Datum

Číslo jednací: 00199-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v období od 31. října 2009 dosud jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, po změně technických parametrů provozovny, ke které došlo nejpozději dne 30. října 2009, neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, nepředložil doklady o změně, které jsou stanoveny jako náležitosti pro udělení licence, a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Obec Bouzov, se sídlem Bouzov 2, 783 25, IČO: 00298719

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.01 MB

Obsah

Sdílejte