Občanské Sdružení podnikatelů CM – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08189-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bochoř, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba Občanské Sdružení podnikatelů CM, se sídlem Nová Ves 54, Litovel, IČ: 69211043

Datum nabytí právní moci: 30. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte