NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s. – rozhodnutí k poškození zařízení elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu

03.02.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 11443-2/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 12 energetického zákona prováděl dne 13. srpna 2014 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v Přelouči, ul. Obránců Míru zemní práce související s realizací stavby „Regenerace panelového sídliště III. etapa – ul. Obránců míru", kdy při provádění výkopových prací prostřednictvím zemního stroje došlo k poškození šroubu a příruby kabelové spojky na kabel 6 kV mezi trafostanicemi č. 768 a č. 993, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s., se sídlem Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 433.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon