Novoměstská teplárenská a.s. - rozhodnutí k nepředložení výkazů k rozvodu tepelné energie

Číslo jednací: 09915-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31_32-DK a 31_32-AP za vykazovaný rok 2012, které jsou nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Novoměstská teplárenská a.s., se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057
Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon