Novinky

VKP k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025
pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu
v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

„Připomínáme, že v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájil Energetický regulační úřad dne 30.8. 2019 veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující."

Konzultovaný návrh:

Návrh zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující (PDF, 3 213 kB)

Doplňující informace k veřejnému konzultačnímu procesu:

Informace pro veřejnost (PDF)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 281 kB) k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující