Novela vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

30.03.2021, aktualizováno 13.08.2021

Sdělení / Konzultační proces

V souladu se schváleným Plánem přípravy vyhlášek pro rok 2021 regulační úřad (ERÚ) předpokládá s účinností od 1. 1. 2022 vydání novely vyhlášky č. 16/2016 Sb., o připojení k elektrizační soustavě.

Z tohoto důvodu ERÚ deklaruje účastníkům trhu dotčeným právní úpravou vyhlášky možnost zaslat podněty či návrhy na změnu stávající vyhlášky, a to ve formátu:

  • podnět/oblast úpravy,
  • jeho odůvodnění,

v termínu do 23. dubna 2021, na e-mailovou adresu vyhlaskaopripojeni@eru.cz.

Časový průběh legislativního procesu k návrhu vyhlášky bude přímo odvislý od legislativního procesu k aktuálně projednávaným návrhům novel energetického zákona. Zapracování nových požadavků zákona je rovněž důvodem přípravy návrhu vyhlášky. Protože však současně probíhají přípravy nového energetického zákona, ERÚ si vyhrazuje možnost nezahrnout některé podněty do aktuálně připravovaného návrhu vyhlášky a zabývat se jimi až v kontextu změn vyplývajících pro návrh vyhlášky z nového energetického zákona.

 

Sdílejte

Share icon