Nové vydání REMIT Quarterly Q2/2020

V polovině srpna 2020 bylo zveřejněno nové vydání čtvrtletníku agentury ACER „REMIT Quarterly No. 21 / Q2 2020". Dokument se věnuje problematice zlepšování kvality dat, které jsou agentuře ACER oznamovány na základě čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Dále je věnována pozornost snižujícím se cenám energie na velkoobchodním trhu s energií v období pandemie COVID–19. Závěr čtvrtletníku je věnován aktualizacím dokumentů Q&A on REMIT, TRUM a FAQ on transaction reporting.

Dokument je dostupný zde.

Sdílejte