NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bílov

Číslo jednací: 02092-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 29. srpna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bílov u č. p. 64 zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Diagnostika vozovek a návrh technologie oprav na území okresu Nový Jičín", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o., se sídlem Houdova 18, 158 00 Praha 5, IČ: 60202564
Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 582.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon