Nevaeh Commerce, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 08951-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto držitel licence na obchod s plynem, nebyl nejméně v období od 30. října 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Nevaeh Commerce, s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 01930541

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon