Nemocnice Šumperk a.s. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08026-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311634044 a licence na rozvod tepelné energieč. 321634045, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO: 47682795

Datum nabytí právní moci: 30. 8. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon