Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s., pro elektroenergetiku

Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s. pro elektroenergetiku, předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 22. února 2016 na adresu: pavel.cirek@eru.cz

Připojené soubory

Sdílejte