Návrh změn Řádu provozovatele lokální distribuční soustavy společnosti QUANTUM, a.s.

27.04.2023, aktualizováno 16.06.2023
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Regulace
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 97a odst. 6) zveřejňuje ERÚ návrh změn Řádu provozovatele lokální distribuční společnosti QUANTUM, a.s. ke schválení.

Typ: pdf
Velikost: 372.81 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 22. května 2023 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje ERÚ přehled doručených připomínek a jejich vypořádání.

Sdílejte

Share icon