Návrh všech PPS na stanovení bloků LFC pro synchronně propojenou oblast Kontinentální Evropa v souladu s článkem 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu všech PPS na stanovení bloků LFC pro synchronně propojenou oblast Kontinentální Evropa v souladu s článkem 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Konzultovaný dokument:

Návrh všech PPS na stanovení bloků LFC pro synchronně propojenou oblast Kontinentální Evropa v souladu s článkem 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF; 1021 kB)

Připomínky k Návrhu všech PPS na stanovení bloků LFC pro synchronně propojenou oblast Kontinentální Evropa doručený společností v souladu s článkem 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 163 kB).

Sdílejte