Změna návrhu Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s. r. o.,  předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení, který nahrazuje již dříve zveřejněný návrh Řádu ze dne 8. března 2017.

K této změně dochází z důvodu dodatečných změn ze strany předkladatele Řádu.

Připomínky k níže uvedenému návhru Řádu je možné zasílat do 28. března 2017 na adresu: plyn@eru.cz

 

Připojené soubory

Sdílejte

Share icon