Návrh Řádu provozovatele lokální distribuční soustavy ČKD Kutná Hora, a. s. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 8. října 2014 na e-mailovou adresu: plyn@eru.cz

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 9.4 MB

Obsah

Sdílejte