Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy KOMTERM Morava, s.r.o. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení, který byl vyvěšen k veřejnému konzultačnímu procesu 19. listopadu 2014.

S ohledem na provedení většího počtu změn v předloženém návrhu Řádu v důsledku konzultačního procesu, se Energetický regulační úřad rozhodl pro opětovné vyvěšení Řádu ke konzultačnímu procesu podle § 97a odst. 7 energetického zákona.

Připomínky je možné zasílat do 3. března 2015 na e-mailovou adresu: plyn@eru.cz.

Obsah

Sdílejte