Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy ČEZ Energetické služby, s.r.o. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 23. dubna 2015 na e-mailovou adresu: plyn@eru.cz

Ke stažení

Obsah

Sdílejte