Návrh provozovatelů přenosových soustav regionu CCR Core na regionální parametry dlouhodobých přenosových práv

Energetický regulační úřad v rámci správního řízení, zahájeného na návrh společnosti ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve věci schválení Návrhu provozovatelů přenosových soustav regionu CCR Core na regionální parametry dlouhodobých přenosových práv dle čl. 31 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Své připomínky zašlete prosím na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 9. června 2017.

Sdílejte