Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy Teplárny Loučovice (Řádu) předaný společností CARTHAMUS a.s.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy Teplárny Loučovice (Řádu) předaný společností CARTHAMUS a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zaslat do 29. července 2014 na adresu zdenek.petak@eru.cz.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte