Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností ENIC s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností ENIC s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zaslat do 14. října 2016 současně na adresy podatelna@eru.cz a zároveň v kopii na zdenek.petak@eru.cz.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.
 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 634.5 KB
Typ: pdf
Velikost: 262.9 KB
Typ: pdf
Velikost: 497.89 KB
Typ: pdf
Velikost: 991.78 KB
Typ: pdf
Velikost: 797.4 KB
Typ: pdf
Velikost: 415.21 KB
Typ: pdf
Velikost: 907.54 KB

Obsah

Sdílejte