Návrh Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 doručený společností ČEPS, a.s. na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631" zaslaný na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s. ke schválení.

Pravidla konzultačního procesu

Připomínky k dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631", zašlete podle pravidel konzultačního procesu

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon