Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a 2020

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh změny cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění CR č. 3/2018 ve znění CR č. 9/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a návrh změny cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění CR č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Zveřejněné návrhy změn cenových rozhodnutí reagují na obdržené notifikační oznámení Evropské komise SA.35179 (2015/NN) ze dne 26. 9. 2019, kterým se podpora na elektřinu z druhotných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu v letech 2013 až 2020 prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2019 (PDF; 120 kB), kterým se mění CR č. 3/2018 ve znění CR č. 9/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2019 (PDF; 120 kB), kterým se mění CR č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon