Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016 a 2017

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrhy cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2016 a 2017.

 

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017:

Návrh CR č. X/2016 (PDF, 467 kB)

Odůvodnění návrhu CR č. X/2016 (PDF, 159 kB)

 

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 5/2015:

Návrh CR, kterým se mění CR č. 5/2015 (PDF, 449 kB)

Odůvodnění návrhu CR, kterým se mění CR č. 5/2015 (PDF, 172 kB)

Pravidla konzultačního procesu

 1. Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj.  do 15. září  24:00 hod.

 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz.

 3. V předmětu emailu je nutné uvést:

  1. NÁVRH CR POZE pro rok 2016" – pro cenové rozhodnutí, které stanovuje podporu na rok 2016 změnou CR č. 5/2015.

  2. NÁVRH CR POZE pro rok 2017" – pro cenové rozhodnutí, které stanovuje podporu na rok 2017.
 4. Připomínky musí být zaslány ve formě:
  1. připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu cenového rozhodnutí, k němuž je vznesena,
  2. odůvodnění připomínky,
  3. návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí.
 5. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „NEZVEŘEJŇOVAT".
 6. Veškeré připomínky, které nebudou označeny „NEZVEŘEJŇOVAT", budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu.
 7. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.
 8. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky, přičemž návrh cenového rozhodnutí může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.
 9. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 1.
 10. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí:

Vypořádání připomínek k návrhu CR č. X/2016, kterým se stanovuje podpora pro rok 2017 (PDF, 1116 kB)

Vypořádání připomínek k návrhu CR, kterým se mění CR č. 5/2015 (PDF, 440 kB)

Sdílejte