Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č.11/2016.

Návrh CR, kterým se mění CR č. 5/2016 ve znění CR č. 9/2016 a č. 11/2016 (PDF, 130 kB)
Odůvodnění návrhu CR, kterým se mění CR č. 5/2016 ve znění CR č. 9/2016 a č. 11/2016 (PDF, 69 kB)
Zveřejněno dne 15. 3. 2017.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 104 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016.
Zveřejněno dne 15. 3. 2017.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí:

Vypořádání připomínek z VKP k návrhu CR

Sdílejte