Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2021

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2021.

Energetický regulační úřad zároveň zveřejňuje doprovodný dokument k návrhu cenového rozhodnutí, jehož cílem je vysvětlit důvody změn v návrhu cenového rozhodnutí. Tento doprovodný dokument není součástí veřejného konzultačního procesu.

 

Návrh cenového rozhodnutí (PDF, 511 kB)

Doprovodný dokument (PDF, 295 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky

Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2021 jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zveřejňuje v souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2021. (PDF, 739 kB)

Sdílejte

Share icon