Navláčil stavební firma, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01603-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození kabelového podzemního vedení vysokého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Zlín, Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon