NATALSTAV CZ, s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Most

Číslo jednací: 08436-9/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 9. listopadu 2012 v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Most, ulice Slatinická, mezi rozestavěným domem na stavební parcele č. 8286 a koncem příjezdové komunikace k uvedené stavební parcele, zemní práce svodu okapu v přímé souvislosti s realizací stavby, stavba rodinného domu v Mostě ul. Slatinická", kdy došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost NATALSTAV CZ, s.r.o. se sídlem Mostecká 29, 434 01 Most-Vtelno, IČ: 27355942
Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon