Nástup a adaptační program

01.04.2022, aktualizováno 03.03.2023

Rozdíl nástupního procesu do služebního nebo pracovního poměru není velký. Níže si popíšeme, co vás čeká první den a následující dny, měsíce a roky.

  První den

  1. Nástupní školení.
  • předání osobních dokumentů,
  • seznámení se s chodem úřadu a s vnitřními předpisy,
  • předání "uvítacího balíčku" – obsahuje prezentaci ERÚ, užitečné informace, nástupní dokumenty k vyplnění.
  1. Složení služebního slibu před Radou ERÚ jako podmínky pro vznik služebního poměru.
  2. Seznámení se s:
  • útvarem, ve kterém budete působit,
  • nadřízeným, který Vás bude vést,
  • kolegy, se kterými budete spolupracovat,
  • a pracovním místem.
  1. Budou vám předány informace k adaptačnímu programu a vybavení k vykonávané práci.

  Program adaptace

  • V rámci zkušební doby (služební poměr - 6 měsíců, pracovní poměr 3 měsíce), respektive v rámci adaptačního procesu, absolvuje zaměstnanec vstupní školení v rámci jednotlivých útvarů navržených nadřízeným (na jednotlivých místech se program liší dle daného zaměření).
  • Proces adaptace je absolvován do konce zkušební doby a následně dojde k jeho vyhodnocení. Výsledkem je i možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných výsledků.

  Na co se můžete dále těšit?

  • Zaměstnanec podléhá pravidelnému hodnocení. V rámci něho může být navýšen osobní příplatek.
  • Dle dosažené praxe dochází k posunům v platovém stupni.
  • Příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou poskytovány jednou ročně.
  • Možnost mimořádných odměn.
  • Změna poměru na dobu neurčitou nastává po vykonání úřednické zkoušky (v případě služebního místa).

  Vše co musíte vědět, pokud budeme ve služebním poměru.