Nástup a adaptační program

Rozdíl nástupního procesu do služebního nebo pracovního poměru není velký. Níže si popíšeme, co vás čeká první den a následující dny, měsíce a roky.

První den

 1. Nástupní školení.
  • předání osobních dokumentů,
  • seznámení se s chodem úřadu a s vnitřními předpisy,
  • předání "uvítacího balíčku" – obsahuje prezentaci ERÚ, užitečné informace, nástupní dokumenty k vyplnění.
 2. Složení služebního slibu před Radou ERÚ jako podmínky pro vznik služebního poměru.
 3. Seznámení se s:
  • útvarem, ve kterém budete působit,
  • nadřízeným, který Vás bude vést,
  • kolegy, se kterými budete spolupracovat,
  • a pracovním místem.

4. Budou vám předány informace k adaptačnímu programu a vybavení k vykonávané práci.

Program adaptace

 • V rámci zkušební doby (služební poměr - 6 měsíců, pracovní poměr 3 měsíce), respektive v rámci adaptačního procesu, absolvuje zaměstnanec vstupní školení v rámci jednotlivých útvarů navržených nadřízeným (na jednotlivých místech se program liší dle daného zaměření).
 • Proces adaptace je absolvován do konce zkušební doby a následně dojde k jeho vyhodnocení. Výsledkem je i možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných výsledků.

Na co se můžete dále těšit?

 • Zaměstnanec podléhá pravidelnému hodnocení. V rámci něho může být navýšen osobní příplatek.
 • Dle dosažené praxe dochází k posunům v platovém stupni.
 • Příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou poskytovány jednou ročně.
 • Možnost mimořádných odměn.
 • Změna poměru na dobu neurčitou nastává po vykonání úřednické zkoušky (v případě služebního místa).

Vše co musíte vědět, pokud budeme ve služebním poměru.