Naryner Construction s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

15.02.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 07592-19/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Naryner Construction s.r.o., se sídlem č.p. 168, 756 53 Vidče, IČO: 28648269

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2021

Attached files

Sdílejte

Share icon