Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, pokud jde o složení rizikových skupin

18.11.2021, aktualizováno 04.01.2023
  • Sekce správních řízení
  • Odbor legislativně právní
  • Oddělení legislativní
  • Právní předpisy EU
  • Nařízení
  • Legislativa

Sdílejte

Share icon