NARDENA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04187-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. září 2014 v obci Jalubí u domu č. p. 210 zemní práce v souvislosti se stavbou „Revitalizace středu obce Jalubí", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

NARDENA s.r.o., se sídlem Přerov, Dr. Petřivalského 584/1, PSČ 750 02, IČ: 277 89 586

Datum nabytí právní moci: 22. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.59 KB

Obsah

Sdílejte