NADOZ, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03424-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pecka, u budovy č. p. 128 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Pecka", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost NADOZ, s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171

Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 609.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon