MVV Energie CZ a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování odběru tepelné energie a neověření správnosti měřícího zařízení

Číslo jednací: 09699-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběrateli dodávku tepelné energie dokladem, který neobsahoval všechny stanovené údaje a informace. Dále se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v rámci vymezeného území v období od 1. ledna 1998 do 28. března 2017 neověřil správnost měření měřicího zařízení, když měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 1997.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO: 49685490

Datum nabytí právní moci: 12. 10. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 669.54 KB

Obsah

Sdílejte