MVJ GASTRANS s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05059-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

MVJ GASTRANS s.r.o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Pavelkova 1218/18b, 772 00 Olomouc, IČO: 2686861

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon