Číslo jednací: 05822-18/2020-ERU

I. Řízení o žádosti účastníka řízení o nařízení ústního jednání ze dne 3. 7. 2020 se podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavuje a usnesení Energetického regulačního úřadu č. j. 05822-7/2020-ERU ze dne 24. 7. 2020 se zrušuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05822-12/2020-ERU ze dne 10. 8.2020 se  ve výroku I. mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

I. Obviněný z přestupku, společnost MV přeprava s.r.o., se sídlem K Čihadlům 498, 190 12 Praha 9, IČO: 282 36 262, (dále jen „účastník řízení"), se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl na základě objednávky ze dne 24. 5. 2018, od společnosti Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 262 71 303, dne 5. 6 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v městské části Praha 9, v ulici Oplanská u budovy č. p. 2216, prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností ORTMEL s.r.o., se sídlem Dygrýnova 898/16, 198 00 Praha 9, IČO: 243 13 301, zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození T-kusu plynovodní přípojky lPE DN 25."

III. Ve zbylé části se rozklad společnosti MV přeprava s.r.o., se sídlem K Čihadlům 498, 190 12 Praha 9, IČO: 282 36 262, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05822-12/2020-ERU ze dne 10. 8.  2020 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

MV přeprava s.r.o., se sídlem K Čihadlům 498, 190 12 Praha 9, IČO: 28236262

Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2021

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 572.11 KB

Obsah

Sdílejte