MTJ vodostav s.r.o. v likvidaci - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 05887-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

MTJ vodostav s.r.o. v likvidaci, se sídlem Těnovice 46, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 05196531

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon