MRK STAVBY s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 11936-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona v  ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, prováděl zemní práce, při kterých došlo k  poškození elektrizační soustavy, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

MRK STAVBY s.r.o., se sídlem č. p. 503, 739 01 Baška, IČO: 27847233

Datum nabytí právní moci: 1. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 186.49 KB

Obsah

Sdílejte