MRK pozemní práce s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11368-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mořkov na ulici Horní u domu č. p. 34 zemní práce, při kterých došlo při dočišťování dna příkopu lžící stroje k zachycení betonové kry, která následně poškodila středotlakou plynovodní přípojku lPE DN 32, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MRK pozemní práce s.r.o., se sídlem Palkovická 2111, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 27847233

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon